// 25 Okt 2021//

Geachte klanten van Scent of Bali,

wij willen graag mededelen dat vanaf 25 okt de openingstijden veranderd is; Maandag tot Zondag 10:30 – 22:00 en Woensdag gesloten. Alvast bedankt hiervoor. Wensen jullie gezond en veilig leven verder.

// Team Scent of Bali //

// 26 Juli 2021 //

Geachte Klanten van Scent of Bali,

Wij willen graag mededelen dat wij vanaf Maandag 26 Juli  tot met Vrijdag 30 Juli blijven gesloten voor zomer vakantie.  Wij zien jullie op Zaterdag 31 Juli weer.

Alvast bedankt hiervoor. Wij willen alle klanten gezond en veilig leven verder.

// Team Scent of Bali //

// 29 December 2018 //

Geachte Klanten van Scent of Bali Tibet Massage Centre,

Wij willen graag mededelen dat wij vanaf Maandag 31 december 2018 zijn wij tot heden 7 dagen per week geopend vanaf maandag tot zondag van 11:00 ochtends tot 23:00 avonds geopend. Tenzij wij het anders aangeven.

Alvast bedankt hiervoor. Wij willen alle klanten een goede en beste jaarwisseling wensen voor het nieuwe jaar 2019.

// Team Scent of Bali

// 1 oktober 2018 //

Vanwege de succesvolle zomeractie gaat Scent of Bali door met aanbiedingen in oktober. Kijk gerust wat de tijdelijke prijzen zijn onder kopje Special Offer.

#Team Scent of Bali


[/cs_text]

// 19 augustus 2018 //

Onlangs is er een Google Review Widget (rechts onder) in tabblad Reviews geplaatst. U kunt de beoordelingen van eerdere bezoekers en vaste klanten van Scent of Bali daar bekijken. Daarnaast is er een Facebook Widget geplaatst, zodat u onze Facebook pagina kunt liken, recente posts kunt lezen en een bericht sturen als er vragen zijn. Om hier gebruik te maken dient u wel ingelogd te zijn op Facebook.

Wij waarderen het enorm als u na een behandeling bij Scent of Bali ons een beoordeling geeft. Dat kan via Facebook, Google review of via onze website.

Alvast bedankt hiervoor!

// Team Scent of Bali


// 4 augustus 2018 //

De tijdelijke zomeractie is wegens succes t/m 30 september verlengd.
Profiteer van de actie, te zien onder kopje “Special Offer”.

Tot snel bij Scent of Bali.

// Team Scent of Bali


// 6 juli 2018 //

Vandaag zijn er twee wijzigen op de website van Scent of Bali:

– Om Terms & Conditions te bekijken moet men onderaan de website van Scent of Bali erop gaan klikken.

– Ten tweede is er een nieuwe pagina genaamd “Special Offer” aangemaakt voor waanzinnige tijdelijke aanbieding(en) die momenteel bij Scent of Bali gaande is. Benut je kans en tot snel bij Scent of Bali.

// Team Scent of Bali


// 27 mei 2018 //

Sinds 25 mei 2018 is De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer geldig. De vervanging daarvan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Om onze klanten en de bezoekers van Scent of Bali (nogmaals) te attenderen en te informeren volgt hieronder een privacy verklaring van Scent of Bali.

Scent of Bali, gevestigd aan Albertcuypstraat 63h 1072 CM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Scent of Bali Tibet Massage Centre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scentofbali.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scent of Bali Tibet Massage Centre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Scent of Bali Tibet Massage Centre analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Scent of Bali Tibet Massage Centre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Scent of Bali Tibet Massage Centre neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scent of Bali Tibet Massage Centre) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Scent of Bali Tibet Massage Centre verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Betreft Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scent of Bali Tibet Massage Centre en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scentofbali.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Scent of Bali Tibet Massage Centre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scent of Bali Tibet Massage Centre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Scent of Bali Tibet Massage Centre via info@scentofbali.nl of telefoonnummer 020-7558371.


// 17 maart 2018 //

De feestdagen komen eraan en wij willen u informeren op welke dagen wij beschikbaar zijn, zodat u de gelegenheid heeft om een afspraak te maken voor een heerlijke massage of een beauty behandeling naar keuze. Hieronder treft u de informatie omtrent de feestdagen:

– 1e Paasdag (1 april 2018) — Gesloten
– 2e Paasdag (2 april 2018) — Gesloten
– Koningsdag (27 april 2018) — Gesloten
– Bevrijdingsdag (5 mei 2018) — Gesloten
– Hemelvaartsdag (10 mei 2018) — Open
– 1e Pinksterdag (20 mei 2018) — Open
– 2e Pinksterdag (21 mei 2018) — Open
– 1e Kerstdag (25 december 2018) — Gesloten
– Oudejaarsdag (31 december 2018) — Gesloten
– Nieuwjaarsdag (1 januari 2019) — Gesloten

Voor de overige feestdagen gelden de normale openingstijden.


// 20 februari 2018 //

Sinds vandaag is het mogelijk om met uw creditcard (Visa en Mastercard) te pinnen/betalen bij Scent of Bali. We hebben deze optie overwogen om voor de klanten makkelijker en eenvoudiger te maken.


// 3 februari 2018 //

Scent of Bali had op NuDeal.nl een leuke actie die tot 31-01-2018 verliep.

Helaas zijn wij erachter gekomen dat de vouchers die op Nudeal.nl werden aangeboden tot heden actief zijn.

Hierbij willen wij u erop attenderen dat Scent of Bali u afraadt om de vouchers nog aan te schaffen.
Mocht u toch nog een voucher na 31-01-2018 hebben gekocht is het helaas bij deze ongeldig.

Scent of Bali vind het erg jammer dat het op deze manier is verlopen en wij hopen dat de klanten hier geen last van hebben.

Verdere samenwerking met NuDeal.nl is sinds kort beëindigd en zal in de toekomst worden uitgesloten.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u binnenkort in ons salon te zien voor een van onze heerlijke massages.


// 25 november 2017 //

Voor al onze klanten met een fysieke klantenkaart die gekocht zijn voor 26 juni 2017, geldt dat deze kaarten per 31 december 2017 komen te vervallen. Er zijn nog zelfs kaarten in omloop van het jaar 2014 waarvan wij denken dat de klanten vergeten zijn. Daarom zijn wij genoodzaakt deze stap te nemen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw oude kaart nog te gebruiken om een heerlijke relaxte massage te krijgen voordat het jaar om is.
Alle digitale klantenkaarten die gekocht zijn na 26 juni 2017 zijn nog geldig voor de looptijd van 1 jaar.

Per 1 januari 2018 zijn ook wij genoodzaakt onze prijzen iets naar boven te schroeven.

Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij het team van Scent of Bali.


// 13 november 2017 //

Het is Scent of Bali opgevallen dat er wat onduidelijkheid is over de spelregels van onze kaarthouders. Scent of Bali wil graag dat er voor iedereen duidelijke richtlijnen zijn. Voor zowel de huidige kaarthouders en toekomstige kaarthouders.

Vanaf heden krijgt iedere bestaande klantenkaarthouder en ook nieuwe kaarthouders een schriftelijke uitleg mee waarbij alle regels omtrent het gebruik van de klantenkaart op staan.


De spelregels:

– Bij gebruik van een rittenkaart gelieve eerst bellen voor een afspraak.

– U mag samen met bijvoorbeeld een vriend, vriendin, collega, familielid gebruik maken van de klantenkaart. Alleen dient de eigenaar van de kaart zelf de sessie te reserveren en duidelijk te vermelden dat een andere persoon gebruik zal maken van zijn/haar klantenkaart.

– U kunt met uw klantenkaart alle soorten massages die Scent of Bali aanbiedt gaan gebruiken.
De klantenkaart is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen van Scent of Bali.
Let op: Voor Hot Stone massage geldt een toeslag van € 5,-

– Niet op komen dagen bij een gemaakte reservering en/of het niet op tijd annuleren van de reservering (minimaal 4uur van te voren) zal de sessie daarbij horende gereserveerde tijd van uw klantenkaart worden afgeschreven.

– Uw klantenkaart heeft vanaf de aankoopdatum een geldigheid van 1 jaar. Na dit jaar is uw kaart ongeldig en kunt u niet meer gebruiken bij Scent of Bali.

– Scent of Bali neemt onder geen enkel beding verkochte klantenkaarten, uren en minuten retour. Deze kaarten of resterende tijd vervallen na 1 jaar.


Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

[/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section]

Plan hier uw afspraak

Gelieve te mailen, telefoneren of via contactformulier contact met ons op te nemen.

Plan hier uw afspraak
[/cs_content]